Protidrogový program Memento

16.05.2024

V rámci protidrogové prevence zhlédli žáci 2. stupně dramatizaci románu Radka Johna Memento. Memento je román o narkomanech. Diváci a posluchači mohou v programu projít celou knihou a nahlédnout do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním a jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou, líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Žáky představení zaujalo a věříme, že si z něj odnesli nejen umělecký zážitek, ale také důležité odstrašující poučení.