Rodináře Kraje Vysočina

05.01.2023

Rodináře Kraje Vysočina jsou online semináře, které umožňují rodičům z pohodlí domova setkání se špičkovými "rodinnými" lektory. Věnují se rodinným a partnerským vztahům, výchově i nevýchově dětí, mezigeneračnímu soužití a dalším oblastem rodinného života. Zaměřují se také na překonávání a předcházení konfliktů a nepříjemností, které rodinný život běžně přináší a problémům ve výchově a vzdělávání dětí. Rodináře jsou zdarma.

Více informací a odkazy pro vysílání Rodinářů naleznete zde, kde naleznete odkazy na záznamy již proběhlých přednášek. Nabídka přednášek pro 1. pololetí roku 2023 je uvedena níže na plakátu.

Nabídka přednášek pro 1. poletí 2023: