Sázení stromků s Lesy ČR

21.04.2023

V pátek 21. dubna se žáci 7. a 8. třídy vypravili místo do tříd do lesa k Chroustovu, aby pomohli obnovit krajinu po kůrovcové kalamitě. Za krásného slunečného počasí se žákům podařilo během dopoledne vysázet cca 900 sazeniček borovice. Pod vedením lesních odborníků se také uskutečnily vzdělávací programy, ve kterých si žáci doplnili vědomosti z oblasti myslivosti a lesnictví. Na závěr si za odměnu za dobře vykonanou práci opekli párky. (foto)