Sázení stromků s Lesy ČR

09.04.2024

Ve čtvrtek 4. dubna se žáci 7. a 8. třídy vypravili do lesa k Chroustovu, aby pomohli obnovit krajinu po kůrovcové kalamitě. Nejdříve bylo potřeba uklidit les od klestí po těžbě dřeva a pak teprve do vyčištěného prostoru se sázely stromky, Za krásného slunečného počasí se žákům podařilo během dopoledne vysázet cca 700 sazeniček borovice a 100 doubků. Pod vedením lesních odborníků se také uskutečnily vzdělávací programy, ve kterých si žáci doplnili vědomosti z oblasti lesnictví. Na závěr si za odměnu za dobře vykonanou práci opekli párky. Tato již tradiční akce byla součástí spolupráce s Lesy České republiky. (foto)