Sběrová akce Věnuj mobil

18.01.2022

Naše škola se každoročně zapojuje do sběrové akce Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Během jednoho týdne žáci donesli 78 ks starých nebo nepotřebných mobilů, které jsme předali společnosti Remobil. Ta z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely a díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití surovin. To znamená například významné úspory vody a snížení produkce CO2. Oboje vzniká nebo se spotřebovává při těžbě nerostných surovin nutných pro výrobu, například nových mobilních telefonů. 

Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.