Ukončení 1. pololetí a vyhlášení soutěží

31.01.2022

První pololetí tohoto školního roku jsme slavnostně ukončili v pondělí 31. ledna, kdy se všichni žáci školy shromáždili ve školní tělocvičně. Nejdříve paní ředitelka zhodnotila prospěch, chování a úspěchy dětí za 1. pololetí. Letos byli také odměněni žáci za vzornou přípravu do vyučování. Pak následovalo vyhodnocení již proběhlých soutěží, kdy byli oceněni nejen vítězové, ale i další žáci, kteří se do soutěží zapojili a pracovali nad rámec svých povinností. 
Z vědomostních soutěží byli odměněni úspěšní řešitelé národního kola soutěže Bobřík informatiky, Přírodovědného klokana a Pythagoriády. Oceněni byli také sportovci za pěkné výkony v okresní soutěži přespolního běhu a v turnaji ve florbalu. Ve školní Soutěži ve sběru starého papíru a hliníku byli odměněni nejen vítězové, ale i všichni sběrači. Vyhodnocena byla i celoroční školní Soutěž ve sběru léčivých bylin a pomerančové kůry. Po skončení slavnostního shromáždění byly dětem předány výpisy vysvědčení za 1. pololetí. (foto)

Ocenění společnosti Scio