Ukončení 1. pololetí a vyhlášení soutěží

02.02.2024

První pololetí tohoto školního roku jsme slavnostně ukončili ve středu 31. ledna, kdy se všichni žáci školy shromáždili ve školní tělocvičně. Nejdříve paní ředitelka zhodnotila prospěch, chování a úspěchy dětí za 1. pololetí. Nejdříve byli vyhlášeny a odměněny žákyně za vzornou přípravu do vyučování a mimořádný studijní úspěch. Pak následovalo vyhodnocení proběhlých soutěží za 1. pololetí, kdy byli oceněni nejen vítězové, ale i další žáci, kteří se do soutěží zapojili a pracovali nad rámec svých povinností.

Z vědomostních soutěží byli odměněni úspěšní řešitelé soutěže Bobřík informatiky a Dějepisná olympiáda. Oceněni byli také sportovci za vynikající výkony v okresní soutěži Přespolní běh, okresní a krajské soutěži Zimní čtyřboj. Ve školní Soutěži ve sběru hliníku a papíru byli odměněni nejen vítězové, ale i všichni sběrači. Vyhodnocena byla i celoroční školní Soutěž ve sběru léčivých bylin a pomerančové kůry. V tento poslední lednový den byly dětem předány výpisy vysvědčení za 1. pololetí. (foto)