Slavnostní ukončení šk. roku

03.07.2023

V pátek 30. června proběhlo v budově kulturního domu za přítomnosti starosty obce a členů Školské rady slavnostní ukončení školního roku. Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok a pak následovalo vyhodnocování soutěží a akcí, které se uskutečnily v druhém pololetí školního roku. Úspěšným žákům byla rozdána řada diplomů a věcných cen. Na závěr slavnosti jsme se rozloučili s žáky 9. třídy, kterým přejeme mnoho úspěchů a šťastné vykročení do nových škol. Nakonec se děti rozešly do svých tříd, kde jim byla předána vysvědčení a prázdniny tak mohly konečně začít. (foto)

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody.