Přivítání prvňáčků

04.09.2023

V pondělí 4. září se v kulturním domě uskutečnilo slavnostní zahájení nového školního roku za účasti žáků celé školy, řady rodičů a hostů včetně pana starosty a členů Školské rady. Paní ředitelka představila celý učitelský sbor a seznámila přítomné s hlavními body a cíli, které jsou plánované na tento školní rok. Pak následovalo představení a přivítání prvňáčků. Naši nejmladší žáčci obdrželi od paní ředitelky pamětní list a od žáků 9. třídy kytičku na přivítanou. Po zahájení se všichni žáci přesunuli do svých tříd, kde byli seznámeni s rozvrhem a organizací výuky.

Všem přejeme úspěšný nový školní rok. (foto