Soutěž ve sběru papíru a hliníku

28.04.2022

V úterý 26. dubna se na naší škole uskutečnil jarní sběr starého papíru a hliníku. Děti přinesly 5 600 kg papíru a 189 kg hliníku. Vítězem školní soutěže ve sběru papíru se stal Tomáš Pometlo z 1. třídy (633 kg) a v soutěži ve sběru hliníku zvítězila Jana Chromá z 2. třídy (18 kg). Poděkování patří všem dětem a rodičům, kteří se do akce zapojili a také deváťákům, kteří pomáhali s nakládáním veškerého papíru a hliníku do kontejneru. (foto