Technický kroužek

16.01.2024

Žáci se zájmem o techniku od října navštěvují technický kroužek, který organizuje Vyšší odborná škola a Střední škola průmyslová Žďár nad Sázavou. Kroužek se koná v dílnách střední školy na pracovišti Strojírenská pod vedením mistrů odborného výcviku. Náplní kroužku je zpracování dřeva a 3D tisk, elektronika, pneumatika a hydraulika. Chlapci i děvčata získávají praktické dovednosti při zpracování dřeva, osvojují si jednoduché způsoby zapojování elektrických součástek, vytváří 3D modely atd. Technický kroužek se žákům líbí, svou náplní je velmi zajímavý, tvořivý a je velkým přínosem k získání větší zručnosti chlapců i dívek. (foto)