Testování SCIO

17.10.2021

Ve dnech 12. – 15. října se žáci 6. třídy zapojili do Národního testování, které organizovala společnost SCIO. Žáci on-line řešili úkoly z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. V rámci testování si žáci ověřili jaké znalosti si osvojili v průběhu vzdělávání na prvním stupni a s jakými znalostmi vstoupili na 2. stupeň ZŠ. Zároveň škola získá celorepublikové srovnání s ostatními zapojenými školami.