Testování tělesné zdatnosti žáků

25.10.2022

Od 18. října probíhá na naší škole testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků, které je součástí celorepublikového tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Tělesná zdatnost žáků je měřena prostřednictvím sady čtyř motorických testů (skok daleký z místa, leh-sed za 1 minutu, běh 4 x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh). Věříme, že výkony našich žáků ve srovnání s ostatními nezapadnou a budou motivací ke zlepšování tělesné zdatnosti.