Testování žáků antigenními testy

27.08.2021

Žáci 2. - 9. třídy budou testováni neinvazními antigenními testy tzv. samoodběrem ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Žáci 1. třídy budou testováni ve dnech 2. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021.
Netestují se žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo kteří odevzdají negativní výsledek testu provedeném v odběrovém místě. Výše uvedená potvrzení žák doloží třídnímu učiteli po příchodu do školy.

Žáci mají povinnost nosit roušku nebo respirátor ve všech společných vnitřních prostorách školy (chodby, jídelna, šatny, toalety, ...), v případě, kdy jsou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí.