Testování žáků od 22. 11.

21.11.2021

Od 22. listopadu bude ve školách probíhat preventivní testování žáků a bude plošně pokračovat následně každé pondělí. Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně doloží negativní výsledek testu provedeném v odběrovém místě. Výše uvedená potvrzení žák předá třídnímu učiteli, pokud již tak neučinil.