Ukázka dravých ptáků

24.03.2024

Ve čtvrtek 21. března se na školním hřišti uskutečnila ukázka dravých ptáků, kterou žákům předvedla společnost Zayferus. Vzdělávací program zahrnoval přehlídku několika druhů sov (sýček, výr ...) a mnoha druhů dravců (orel bělohlavý, orel východní, sup, sokol, karančo. poštolka ...). Během ukázky se žáci dozvěděli unikátní vlastnosti a zajímavosti každého druhu dravce, ale také je viděli v letu nebo na lovu. Součástí programu byla řada soutěží, kdy vítězové obdrželi nejen pěkné věcné ceny, ale také si mohli z ruky pustit dravce nebo si ho na svoji ruku zavolat. Program se všem dětem moc líbil. (foto)