Úspěch v krajské soutěži Poznej Vysočinu

28.03.2022

V pátek 25. března se v sídle Kraje Vysočina uskutečnilo krajské kolo soutěže Poznej Vysočinu, která prověřuje znalosti žáků z oblasti geografie, politiky, hospodářství, biologie a kultury našeho regionu. Naši školu skvěle reprezentovali V. Prombergerová z 9. třídy a J. Chmelík z 8. třídy, který obsadil v silné konkurenci vynikající 5. místo. Gratulujeme. (foto)