Úspěch v Olympiádě v anglickém jazyce

07.03.2022

Ve čtvrtek 3. března proběhlo online formou okresní kolo soutěže Olympiáda v anglickém jazyce. Jedná se o konverzační soutěž, ve které žáci prokazují svou pohotovost reagovat v rozhovoru na různá témata ze života. Skvělého výsledku dosáhl žák 7. třídy Dominik Křesťan, který se ve své kategorii 6. a 7. třídy umístil na krásném 3. místě. Kategorii 8. a 9. třída reprezentovala Simona Bartušková. Oběma děkujeme za reprezentaci školy.