Věnuj mobil

31.01.2024

Naše škola se každoročně zapojuje do eko-charitativní sběrové kampaně Věnuj mobil v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Žáci během ledna donesli 41 ks starých nebo nepotřebných mobilů, které jsme předali společnosti Remobil. Ta z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely a díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití surovin. To znamená například významné úspory vody a snížení produkce CO2. Oboje vzniká nebo se spotřebovává při těžbě nerostných surovin nutných pro výrobu, například nových mobilních telefonů.

Poděkování patří všem, kteří se do této kampaně zapojili.