Výlet 8. třídy

09.06.2023

Ve dnech 6. a 7. června žáci 8. třídy poznávali zajímavosti Moravského krasu. Po příjezdu do Skalního mlýna navštívili Dům přírody Moravského krasu, kde si prošli expozici věnovanou vývoji celého Moravského krasu, jeho obyvatel v jednotlivých historických obdobích i zástupců flóry a fauny. Část expozice byla věnována těžbě nerostných surovin v oblasti a jejich následnému zpracování. Prohlídku uzavřeli zhlédnutím 3D filmu o Moravském krasu. Odtud pokračovali k Punkevní jeskyni. V jeskynním systému mohli obdivovat krásu krápníkové výzdoby. V prohlídce pokračovali na dno propasti Macocha a odtud odjeli na loďkách podzemím po řece Punkvě. Po náročném výstupu obdivovali hloubku Macochy z Dolního i Horního můstku. První den putování zakončili ubytováním v rekreačním středisku ve Sloupu u Macochy. Druhý den žáky čekala další prohlídka krasových jevů, tentokrát ve Sloupsko-šošůvské jeskyni. Při návratu domů se ještě nakrátko zastavili v Brně. Výlet si všichni moc užili. (foto)