Požární ochrana očima dětí a mládeže

09.03.2022

V měsíci lednu a únoru se žáci 6. a 7. třídy zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ústředním tématem bylo "Živelné katastrofy - náročný úkol pro hasiče". Z dvanácti nejzdařilejších prací školního kola byly vybrány tři výkresy od autorů N. Nováčkové, M. Novotného a D. Dočekalové, které byly zaslány do okresního kola. Výhercům blahopřejeme a držíme palce v dalších kolech. (foto)