Za památkami do Žďáru nad Sázavou

03.05.2024

V úterý 30. dubna se žáci 7. třídy vypravili do Žďáru nad Sázavou, aby navštívili jednu z nejvýznamnějších památek naší vlasti, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Při prohlídce se dozvěděli, jak architekt Santini tuto krásnou stavbu projektoval, jaké symboly používal a proč je kostel zasvěcen právě sv. Janovi. Stavba je úzce spjata s jinou žďárskou pamětihodností - Zámkem, který býval cisterciáckým klášterem. I s historií této památky se žáci seznámili při prohlídce celého areálu zakončené návštěvou Muzea nové generace, jež jedinečným způsobem přibližuje založení kláštera a život mnichů v něm. Druhá polovina expozice je věnována kostelu na Zelené hoře, jeho historii a době, ve které byl postaven. (foto)