Zahájení nového školního roku

27.08.2021

Vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením se zahájení nového školního roku uskuteční pro žáky 2. - 9. třídy ve škole v 7:30 hod. v jednotlivých třídách. Žáci budou testováni školními antigenními testy, informováni o rozvrhu a organizaci výuky v novém školním roce. Konec vyučování pro 2.-5. třídu bude v 9:00 hod., pro 6.-9. třídu v 9:15 hod.
Zahájení nového školního roku pro prvňáčky a jejich rodiče se uskuteční ve středu 1. září ve škole. Paní třídní učitelka vyzvedne prvňáčky a jejich rodiče v 7:30 hod. před školou a odvede je do školní družiny, kde se uskuteční slavnostní přivítání prvňáčků.