Získání 3D tiskárny

02.09.2022

Naše škola se zapojila do projektu s názvem Průša pro školy, kdy nám firma Prusa Research zapůjčila 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S+. Cílem projektu bylo do tří měsíců navrhnout, vymodelovat a pak vytisknout na 3D tiskárně učební pomůcku a poskytnout ji do platformy výukových materiálů. Do projektu jsme se pustili s loňskými žáky 8. třídy, kteří se v hodinách Informatiky naučili nejen vytvářet 3D modely, ale také si je vytisknout na 3D tiskárně. Činnost žáků i všechny postupy a schémata musela být pečlivě zdokumentována a vyfotografována. Během prázdnin byl náš projekt firmou odborně posouzen a úspěšně schválen. Máme velkou radost, že výše uvedená 3D tiskárna byla naší škole darována a zůstane na naší škole pro výuku 3D technologií. Výsledek projektu je veřejně dostupný zde.