Změna přístupových údajů do aplikace Bakaláři

11.01.2023

Od ledna 2023 byly pro žáky a jejich rodiče zřízeny rozdílné přístupy do webové aplikace Bakaláři.

Žáci 5. - 9. třídy:

  • žáci se přihlašují do webové aplikace Bakaláři svými novými přístupovými údaji, které obdrželi ve škole, byli také seznámeni s obsahem a ovládáním web. aplikace v rámci hodin Informatika a Práce s počítačem.

Rodiče žáků 5. - 9. třídy:

  • dne 12. 1. 2023 byly rodičům vygenerovány nové přístupové údaje. Třídní učitel předá přihlašovací údaje rodičům na třídních schůzkách
  • rodičovský přístup má více oprávnění a možností, nesdělujte svým dětem svá přístupová hesla!

Žáci 3. a 4. třídy a rodiče žáků 3. a 4. třídy:

  • přihlašovací údaje do webové aplikace se nemění