Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2020/2021

Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci a bývalí zaměstnanci při dodržení podmínek v souladu s vnitřními předpisy školy.

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně

Práva:

o stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona,

o na kvalitní a vyváženou stravu.

Povinnosti: