Sběr baterií

Baterie třídíme, protože tím chráníme životní prostředí. A to hned dvěma způsoby. Pokud by baterie skončily v popelnici na směsný odpad, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Tím, že baterie odnášíte na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují jak na přírodě, tak na zdraví lidí. Zároveň umožňujete, že baterie budou zrecyklovány. 

V rámci projektu programu Recyklohraní ve spolupráci se společností Ecobat se na naší škole celoročně uskutečňuje zpětný odběr baterií. 

Zásady bezpečnosti při skladování baterií:

  • Vybité baterie skladujte na chladném a suchém místě.
  • Nenechávejte baterie v přístrojích a zařízeních, pokud je delší dobu nebudete používat.
  • Vybité baterie neotvírejte, neporušujte jejich vnější obal, nevhazujte nikdy do ohně.
  • Použité vybité baterie doma skladujte na vyhrazeném místě (mimo dosah dětí) v krabičce ECOCHEESE či jiné nádobě. Neukládejte baterie do kovové nádoby, aby nedošlo ke zkratu.
  • Nedotýkejte se "vytékajících" baterií holýma rukama.
  • Neskladujte použité vybité baterie ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti zdrojů tepla.
  • Před odevzdáním přelepte nebo jinak izolujte póly použitých baterií.
  • Vybité baterie doma neskladujte zbytečně dlouho, odneste je na sběrné místo do 6 měsíců.