Sběr kuchyňského oleje

Použitý kuchyňský olej do kanalizace nepatří!

Vylévání použitého jedlého oleje do kanalizačního systému představuje velkou environmentální zátěž. Dochází tím k poškozování chodu čistíren odpadních vod, ovlivnění kvality povrchových i spodních vod a kontaminaci pitné vody. Vylévání olejů a tuků do kanalizace může způsobit ucpání odpadního vedení.

Naše škola spolupracuje s firmou Fritex s.r.o., Vladislav, která nám dodala speciální nádobu na odkládání nádob s použitým olejem. 

Pravidla:

  • Větší množství oleje v pánvi nebo olej z fritézy je třeba slít do plastové nádoby. Mějte v kuchyni připravenou starou PET lahev a skladujte v ní všechny zbylé oleje, dokud se nenaplní.
  •  Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích paní školnici. 

Naše škola spolupracuje s firmou Fritex s.r.o., Vladislav, která nám dodala speciální nádobu na odkládání nádob s použitým olejem.