Sběr kuchyňského oleje

Použitý kuchyňský olej do kanalizace nepatří!

Vylévání použitého jedlého oleje do kanalizačního systému představuje velkou environmentální zátěž. Dochází tím k poškozování chodu čistíren odpadních vod, ovlivnění kvality povrchových i spodních vod a kontaminaci pitné vody. Vylévání olejů a tuků do kanalizace může způsobit ucpání odpadního vedení.

Pravidla:

  • Větší množství oleje v pánvi nebo olej z fritézy je třeba slít do plastové nádoby. Mějte v kuchyni připravenou starou PET lahev a skladujte v ní všechny zbylé oleje, dokud se nenaplní.
  •  Použitý kuchyňský olej můžete odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích do speciální nádoby, kterou vlastní Městys Bohdalov.

Vzhledem ke změně legislativy platné od 1. 1. 2024 již škola nemůže být sběrným místem pro sběr použitého oleje a spolupráce s firmou Fritex s.r.o., Markvartice, byla ukončena.