Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

SOUTĚŽ VE ŠPLHU

V úterý 18. února proběhlo ve Žďáru nad Sázavou okrskové kolo ve šplhu. Naši školu reprezentovalo 9 žáků z 1. stupně. Pochvala patří všem žákům za odvahu a snahu. Největší úspěch měl Ruda Vomela, bohužel do okresního kola nepostoupil o pouhých 0,06s. (výsledky) (foto)

INFORMACE

PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.–5. TŘÍDY:

Pod dobu nepřítomnosti žáka ve škole budou rodiče informováni třídním učitelem o domácích úkolech a probraném učivu prostřednictvím emailu. Pracovní sešity nebo pracovní listy, které žák nemá doma k dispozici, si rodič může vyzvednout ve škole u třídního učitele. Pro rodiče žáků 1. třídy zůstává systém informování stejný jako doposud (etřída).

PRO RODIČE ŽÁKŮ 6.–9. TŘÍDY:

Starší žáci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností. V případě nepřítomnosti ve škole si žák zajišťuje informace o probraném učivu a domácích úkolech sám.

VALENTÝN VE ŠKOLE

V pátek 14. února byl den sv. Valentýna, tedy příležitost vyjádřit svoje city k ostatním. Žáci že školního parlamentu si zahráli na valentýnské pošťáky. Nachystali schránky na vzkazy, které ještě v pátek doručili. A že měli plné ruce práce!

PYTHAGORIÁDA

Ve dnech 10. a 11. února se někteří žáci z páté až osmé třídy zapojili do matematické soutěže Pythagoriáda, kdy řešili patnáct příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Úspěšnými řešiteli se stali: Lenka Sedmidubská a Barbora Bartušková (obě 5. třída), Tereza Chmelíková (7. třída) a Jakub Říha (8. třída). Gratulujeme. (výsledky)

BAREVNÝ TÝDEN

Na týden od 3. do 7. února vyhlásil školní parlament Barevný týden, abychom měli veselejší vstup do 2. pololetí. Žáci přišli do školy oblečení každý den do jiné barvy. Začali jsme sice trochu nevesele černou barvou, ale od úterý se škola rozsvítila červenou, žlutou, modrou, růžovou a dalšími barvami. Pátek byl speciální den, kdy si každá třída vymyslela svůj vlastní styl, jak se obléci. Nejoriginálněji se tohoto úkolu zhostili osmáci, kteří celý den chodili po škole v županech :o) Ostatní nápady jistě odhalíte ve fotogalerii.

UKONČENÍ 1. POLOLETÍ A VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ

První pololetí tohoto školního roku jsme slavnostně ukončili ve čtvrtek 30. ledna, kdy se všichni žáci školy shromáždili ve školní tělocvičně. Nejdříve paní ředitelka zhodnotila prospěch, chování a úspěchy dětí za 1. pololetí. Pak následovalo vyhodnocení již proběhlých soutěží, kdy byli oceněni nejen vítězové, ale i další žáci, kteří se do soutěží zapojili a pracovali nad rámec svých povinností. Z vědomostních soutěží byli odměněni úspěšní řešitelé národního kola soutěže Bobřík informatiky, Olympiády z českého jazyka, Dějepisné olympiády, Přírodovědného klokana a Vánočního kvízu. Oceněni byli také sportovci za pěkné výkony v soutěžích jako Zimní čtyřboj, Přespolní běh a dále účastníci Recitační soutěže. Letos poprvé byli také odměněni žáci za vzornou přípravu do vyučování a za vzornou školní docházku. Ve školní Soutěži ve sběru starého papíru a hliníku byli odměněni nejen vítězové, ale i všichni sběrači. Vyhodnocena byla i celoroční školní Soutěž ve sběru léčivých bylin. Po skončení slavnostního shromáždění byly dětem předány výpisy vysvědčení za 1. pololetí. (foto)

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 29. ledna se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády, kde se setkalo 51 úspěšných řešitelů ze školních kol. Naši školu v kategorii Z5 reprezentovala žákyně 5. třídy Lenka Sedmidubská (42. místo) a Barbora Bartušková, která získala krásné 9. místo a stala se úspěšnou řešitelkou  okresní soutěže. Gratulujeme. (výsledky)

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve dnech 22.–29. ledna proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěže se zúčastnilo 51 žáků a vítězi jednotlivých kategorií se stali: Vojtěch Kolář ze 6. třídy, Tereza Chmelíková ze 7. třídy a v kategorii nejstarších žáků Martin Filip (9. tř.). Tito žáci budou v únoru naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže. Hodně štěstí.

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

V úterý 21. ledna se se ve Žďáře n. S. uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně 9. třídy Natálie Šorfová, která obsadila 33. místo. (výsledky)

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve čtvrtek 16. ledna se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentoval vítěz školního kola Martin Filip z 9. třídy, který obsadil 29. místo. (výsledky)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

pro školní rok 2020/2021

se uskuteční

ve čtvrtek 16. 4. 2020

do 13:00 do 16:00 hod.

Více info zde.

INFORMACE

KE SBĚRU PAPÍRU

Sbíráme pouze

NOVINY, LETÁKY, ČASOPISY svázané provázkem

(nevkládejte do krabic).

 

NE: lepenka, karton

Více info zde.

PLAVECKÝ VÝCVIK

v bazénu ve Žďáře n. S.

v rozsahu 10 lekcí

v pátek 6. 1.–27. 3. 2020

odjezd od školy v 9,10 hod.

návrat ve 12,00 hod.

Vybavení žáků:

plavky, koupací čepice, mýdlo,

2 ručníky

Výbíráme 400 Kč (více info zde)

 

ZMĚNA:

Po dobu konání plaveckého výcviku je výuka Náboženství
pro 1. a 2. třídu přesunuta na úterý (5. hod.)

Projekt Pod křídla

ADOPCE ZVÍŘETE
V ZOO JIHLAVA

VÍČKA PRO LUKÁŠE

sbíráme uzávěry o PET lahví

více zde