Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pátek 28. června proběhlo v budově Kulturního domu slavnostní ukončení školního roku za přítomnosti pana starosty A. Judy, členů Školské rady, rodičů a dalších hostů. Vyhodnocovaly se soutěže vědomostní, sportovní a soutěž ve sběru papíru a hliníku. Úspěšným žákům v soutěžích byla rozdána řada diplomů, medailií, odznaků a věcných cen. Také jsme se všichni  rozloučili s žáky 9. třídy, kterým přejeme šťastné vykročení do nových škol a mnoho úspěchů. Nakonec se děti rozešly do svých tříd, kde jim byla předána vysvědčení a prázdniny tak mohly konečně začít. (foto)

Všem přejeme krásné léto plné sluníčka a pohody. 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Dne 25. června proběhlo v první třídě Pasování prvňáčků na čtenáře. Paní ředitelka si poslechla prvňáčky, kteří jí přečetli pohádky ze Slabikáře. Některé žáky pochválila, někteří dostali přes prázdniny domácí úkol - trénovat čtení. Přesto všechny děti dostaly diplom a medaili. (foto)

SPANÍ VE ŠKOLE

V pondělí 24. června se uskutečnilo "spaní ve škole", kterého se zúčastnilo 40 dětí (z 61ti) z 6.–9. třídy. Žáci osmé třídy připravili pro ostatní řadu zábavných soutěžních aktivit, turnaj ve vybíjené a disco. Akce se vydařila a všichni si to užili. (foto)

EXKURZE DO FIRMY SABRA

V úterý 18. června navštívili žáci 9. třídy firmu Sabra v Bohdalově, která vyrábí dveřní zárubně a rámečky. Seznámili se s celým výrobním procesem v akci a fungováním firmy jako takové. (foto)

VÝLET 1. A 3. TŘÍDY

V úterý 18. června se žáci první a třetí třídy vydali na školní výlet do Licibořic na Babiččin dvoreček a dědečkovu obůrku. Tam si zahráli detektivní hru a v malých pátracích skupinách se pustili po stopách hladového zloděje. Jednotlivé indicie jim prozradila zvířata sama. Po vyřešení záhady s ukradeným zelím čekala na děti sladká odměna. V další části programu se děti vydaly na prohlídku Dědečkovy obůrky a cestou hledaly odpovědi na různé otázky. Potom si poskládaly špízy ze salámů, sýra a zeleniny, které si opekly na ohýnku. Výlet se dětem moc líbil a skoro každý si dovezl nějaký suvenýr z místního obchůdku. (foto)

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ V POLSKU

Ve dnech 13. až 15. června proběhlo už 15. mezinárodní setkání českých a polských dětí, tentokrát ve Starych Oborzyskach v Polsku, kterého se zúčastnili žáci 6. až 9. třídy. Po srdečném přivítání si naši žáci prohlídli školu a její blízké okolí. Navečer byla pro české i polské děti připravena diskotéka, kterou si všichni náramně užili. V pátek dopoledne proběhly ve škole společné aktivity dětí, např. výuka tance polonézy, stavění mobilního mostu, malování triček, pečení jablečného koláče. Další dovednosti si děti poměřily ve sportovních utkáních - dívky ve volejbale a chlapci ve fotbale. Odpoledne nás čekal výlet do obrazárny a prohlídka krásného zámku v Rogalinu. V pátek večer, při příležitosti 20ti let výročí existence školy, se ve škole uskutečnil galavečer, na kterém byla celá naše výprava čestným hostem. V sobotu ráno už jsme se museli s našimi polskými kamarády rozloučit. Po cestě domů jsme se zastavili na prohlídku ve zlatých dolech ve Zlatém Stoku, kde jsme se v podzemí příjemně zchladili. Celé setkání se velmi vydařilo, naši žáci si našli nové kamarády, se kterými jistě zůstanou v kontaktu, a už teď se těšíme na další společné setkání v příštím roce. (foto)

AKCE 3. TŘÍDY - PREVENCE, KNIHOVNA

Žáci třetí třídy cestovali minulý týden dvakrát do Žďáru nad Sázavou.13. června proběhl program „Prevence dětských úrazů“ v tělocvičně ZŠ Palachova. Pracovnice Českého červeného kříže měly nachystané úkoly, při nichž si žáci zopakovali zásady první pomoci a uvědomili si různá nebezpečí, která číhají na ulicích i v přírodě. Nejvíce je zaujala ukázka hasičského auta a velký zážitek mají z vyzkoušení si „opileckých brýlí“.

Hned další den děti čekala beseda v Knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Knihovnice měly nachystané povídání o životě Josefa Čapka. Děti si vyslechly ukázky z knížky Povídání o pejskovi a kočičce. Následovala prohlídka dětského oddělení knihovny. Některé děti si odnesly přihlášky a už teď se těší na nové knížky. (foto)

NÁVŠTĚVA HORÁCKÉHO DIVADLA

Dne 10. června navštívili žáci 5.–9. třídy Horácké divadlo v Jihlavě, kde zhlédli představení Šakalí léta.


Záznamy: 1 - 8 ze 116
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ÚŘEDNÍ HODINY

v době letních prázdnin:

každá středa od 3. 7. do 28. 8.

v 8:00–12:00 hod.

POZEMKY

v době letních prázdnin

pro žáky 5.–8. třídy

každá středa od 3. 7. do 21. 8.

v 8:30–10:00 hod.

SEŠITY A POMŮCKY

pro školní rok 2019/2020

1.–5. třída

 6.–9. třída 

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo již "vypsané" tužky a pastelky (špačky)

- krabice na sběr špačků (špačkoš) je umístěna ve škole vedle dveří paní školnice

- nevhazujte tužky a pastelky delší než 8 cm

Více o projektu naleznete zde.

Projekt Pod křídla

ADOPCE ZVÍŘETE
V ZOO JIHLAVA

DOD žďárských firem 2018, oceněný projekt žáků 8. třídy (video)