Vítejte na oficiálních stránkách školy,

jsme úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání moderním způsobem. Dlouhodobě spolupracujeme s partnerskou školou v zahraničí, podporujeme technickou výuku na odborných pracovištích mimo naši školu, nabízíme řadu projektových i mimoškolních aktivit, myslíme i chováme se ekologicky. Individuální přístup věnujeme dětem se speciálními vzdělávácími potřebami i dětem nadaným. Více o škole naleznete zde.

NOVINKY

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. TŘÍDY

Po jarních prázdninách budou rodiče informováni o přihláškách a přijímacím řízení na střední školy. 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo celkem 10 dětí ve třech kategoriích. Vítězi školního kola jsou Barbora Bartušková (kategorie A), Jakub Chmelík (kategorie B) a Viktorie Vildová (kategorie C). Tito vítězové postupují do okresního kola, které proběhne online formou. Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za účast! (výsledky)

INFORMACE O HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ

Blíží se konec 1. pololetí a s ním spojené zhodnocení práce dětí za období, které probíhalo opravdu netradičně. Žáci budou hodnoceni ve všech předmětech známkou, do které budou zahrnuty známky získané při docházce do školy a výsledky distančního vzdělávání. Vyučující budou na online hodinách informovat žáky 3.–9. třídy o výsledné známce a slovně zhodnotí jejich práci za celé pololetí.  

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Dne 14. ledna proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády, a to distančně z domova jednotlivých účastníků pomocí aplikace Office, kontrolu zajišťovala web kamera a mikrofon. V nových podmínkách nás úspěšně reprezentovala Viktorie Vildová, žákyně 9. třídy, která obsadila 17. místo a stala se úspěšným řešitelem. Moc jí gratulujeme a chválíme ji za zvládnutí obtížnějších podmínek. (výsledky)

OCHUTNÁVKA EXOTICKÉHO OVOCE

Ve čtvrtek 14. ledna měli žáci 1. a 2. třídy ochutnávku ovoce a zeleniny, kterou pro ně připravila společnost Bovys v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti mohly tak ochutnat exotické plody z celého světa např. avokádo, granátové jablko, nashi, mango, ...  Vzájemně si pak sdělovaly dojmy z ochutnávky plodin, které mnozí z nich jedly úplně poprvé.

PROVOZ ŠKOLY OD 4. 1. 2021


MATEŘSKÁ ŠKOLA:

  • běžný provoz včetně stravování


ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

  • 1. a 2 .třída - prezenční výuka ve škole včetně oběda
    Školní družina bude v provozu.
  • 3.–9. třída - distanční výuka dle rozvrhu prostřednictvím Teams
    Žákům 3.–9. třídy budou od 4. 1. 2021 hromadně odhlášeny obědy. Žáci si mohou oběd přihlásit a odebrat do jídlonosiče v 10:30 hod. u bočního vchodu školní jídelny.

SOUTĚŽ MLADÝCH FOTOGRAFŮ

V prosinci byla pro žáky 4.–9. třídy vyhlášená fotosoutěž na téma Zima přichází... Mladí fotografové mohli odevzdat pouze jednu fotografii, která souvisela se zimní tématikou. Posuzovalo se provedení, originalita a atmosféra snímků. Porota neměla hodnocení vůbec lehké, protože všechny zaslané snímky byly velmi zdařilé. 
Titul Mladý fotograf 2020 získali: Jana Svobodová (4. tř.), Nela Nováčková (5. tř.), Jakub Klíma (6. tř.), Natálie Svobodová (7. tř.), Lenka Ratajová (8. tř.) a Viktorie Vildová (9. tř.). Všechny zaslané fotografie jsou vystavené ve vestibulu školy nebo si je můžete prohlédnout zde.
Všem soutěžícím děkujeme za krásné snímky. (výsledky)

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Ve dnech 15. a 18. prosince byl připraven pro žáky 5. třídy program z Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou s názvem Já a moje třída a pro žáky 9. třídy program Karta na sebe. 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pátek 29. 1. 2021

JARNÍ PRÁZDNINY

 1. 2. – 7. 2. 2021

INFORMACE PRO ŽÁKY
9. TŘÍDY A JEJICH RODIČE:

BURZA ŠKOL ONLINE

více info  zde

PROJEKT ŠPAČKOŠ

Sbíráme zlámané nebo „vypsané“ tužky a pastelky (špačky).

Více info zde.

INFORMACE 

PRO RODIČE

Doporučený postup u akutních onemocnění zde 
(15. 9. 2020)