Základní škola a mateřská škola Bohdalov

"S námi cestou k poznání a do života s chutí"


Nástěnka


Schůzka s rodiči 9. tř.

ve čtvrtek 2. 2. v 15:30 hod.

informace o přihláškách na SŠ


Pololetní prázdniny

pátek 3. 2. 2023


Rodináře Kraje Vysočina

nabídka online seminářů pro rodiče zde


Aktuality ze školy

Na podzim 2022 se naše škola zapojila do projektu společnosti Scio s názvem Národní testování 9. tříd základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně 9. třídy Lucie Karásková, která v testování znalostí z českého jazyka vytvořila nejlepší výsledek v Kraji Vysočina. Gratulujeme a děkujeme za vzornou...

První pololetí tohoto školního roku jsme slavnostně ukončili v úterý 31. ledna, kdy se všichni žáci školy shromáždili ve školní tělocvičně. Nejdříve paní ředitelka zhodnotila prospěch, chování a úspěchy dětí za 1. pololetí. Letos byli také odměněni žáci za vzornou přípravu do vyučování. Pak následovalo vyhodnocení již proběhlých soutěží, kdy byli...

Na konci ledna se uskutečnilo pro 5. ročník okresní kolo Matematické olympiády, do kterého postoupili úspěšní řešitelé školního kola Rudolf Vomela, Adam Mokrý a Filip Akrman. Úspěšným řešitelem této nelehké soutěže se stal Adam Mokrý, který obsadil pěkné 11. místo. Gratulujeme.

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol připravil náš dodavatel Bovys ochutnávku exotického ovoce z celého světa. Každá třída 1. stupně obdržela ochutnávkovou bedýnku, jejíž obsah byl přizpůsoben velikosti třídy a letáčky s informacemi o jednotlivých druzích a nápovědou k porcování. Ovoce si děti naporcovaly a pak společně ochutnaly mango....

V průběhu měsíce ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 22 dětí z 6. - 9. třídy. V kategorii A (6. třída) zvítězila Karolína Chromá, v kategorii B (7. třída) zvítězil Štěpán Mokrý a v kategorii C (8. a 9. třída) zvítězila Lucie Karásková z 9. třídy. Všem žákům děkujeme za účast i...

V důsledku stále rostoucích cen potravin, nákladů na energie a navýšení finančních normativů na nákup potravin ve vyhlášce č. 107/2005Sb. o školním stravování přistoupilo ředitelství školy ke zvýšení ceny stravování v naší školní jídelně s platností od 1. 2. 2023 takto:

Starší články zde


Základní škola a mateřská škola Bohdalov, Bohdalov 205, 592 13

566 677 123, reditel@zsbohdalov.cz