Základní škola a mateřská škola Bohdalov

"S námi cestou k poznání a do života s chutí"


Nástěnka


Informace

pondělí 27. 9.

1. – 5. tř.:  exkurze do ZOO Jihlava

6. – 9. tř.: běžná výuka dle rozvrhu

úterý 28. 9. - státní svátek


Nabídka

zájmových kroužků


Novinky

Naše škola se ve středu 29. září v ranních hodinách zapojí do každoroční charitativní sbírky v rámci Českého dne proti rakovině, kterou již 25. rokem pořádá Liga proti rakovině. Tato organizace se věnuje prevenci, podpoře výzkumu onkologických onemocnění i zkvalitnění života pacientů. Více informací najdete na stránce https://www.cdpr.cz. Členové...

V pondělí 20. září navštívili žáci 9. třídy Úřad městyse Bohdalov. Seznámili se se zaměstnanci úřadu a jejich náplní práce. Pan starosta žákům vysvětlil, jak funguje úřad a o co všechno se stará zastupitelstvo městyse. Taktéž popsal projekty, které již byly realizovány a nastínil i některé, které na realizaci čekají. Děkujeme všem, kteří nám na...

To, co si děti v květnu zasázely, to si také v září sklidily, co si sklidily, to si také zpracovaly a nakonec upekly. Byly to brambory. A moc nám to chutnalo. (foto)

Dne 15. září proběhla pro žáky 8. a 9. ročníku exkurze do Terezína. Žáci se v rámci výuky moderních dějin 20. století seznámili s autentickým prostředím terezínského ghetta a Malé pevnosti. Během jednodenního semináře je místní průvodci provedli po Muzeu ghetta, dále navštívili Magdeburská kasárna, Modlitebnu, Kolumbárium, Židovský hřbitov s...

Starší články zde

Základní škola a mateřská škola Bohdalov, Bohdalov 205, 592 13

566 677 123, reditel@zsbohdalov.cz