Celoroční hra s Recyklohraním

23.05.2022

Naše škola se celý školní rok aktivně zapojovala do řady aktivit věnovaných environmentálnímu vzdělávání v rámci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Žáci sbírali vysloužilé elektro, baterie, mobilní telefony, tonery do tiskáren a zapojili se do dalších osvětových úkolů, za což získávali body do Celoroční hry. A právě pomocí nasbíraných bodů jsme mohli poměřit naše EKO síly s ostatními školami. Naše škola za svou činnost obdržela celkem 2 020 bodů a v rámci Kraje Vysočina se umístila na krásném 9. místě. Mezi školami z celé České republiky se umístila na 107. místě ze 1 668 zapojených škol. 

Za umístění v Celoroční hře a příkladné zapojení školy do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit náleží odměna 1 000 Kč (poukázka do některé z prodejen řetězce Kaufland), která bude využita po nákup sportovních pomůcek pro děti. Poděkování patří všem žákům a pedagogům, kteří se do projektu zapojili.