Den prevence dětských úrazů

25.06.2022

V pondělí 20. června navštívili žáci 3. ročníku preventivní program, který pro ně nachystal na ZŠ Palachova Český červený kříž. Žáci se na šesti stanovištích seznámili s nebezpečími a riziky, které na ně mohou v běžném životě číhat, ale také se zásadami první pomoci. Asi nejvíce děti zaujalo stanoviště, kde stálo hasičské auto a kde byly děti seznámeny s prací hasičů. Během programu si děti vyzkoušely, umělé dýchání nebo ošetřování otevřené rány. Díky speciálním brýlím okusily pocit, jak se cítí opilý člověk. Také si zkusily, jakou sílu musí mít hasič, který pracuje se speciálními nástroji, jako jsou například hydraulické kleště. Žáci si program užili a opět získali spoustu nových poznatků a zkušeností. (foto)