Dobročinné projekty

22.12.2023

Žáci 8. třídy se i tento rok zapojili do projektu "Skutečný dárek" české charitativní organizace Člověk v tísni, která dlouhodobě pomáhá mnoha potřebným, ať už u nás v České republice, nebo také na mnoha místech ve světě, především pak v nejchudších státech Afriky a Asie. Uspořádali sbírku, kdy každý mohl dobrovolně přispět jakoukoli částkou. Podařilo se jim získat finanční obnos ve výši 1 500 Kč a společně pak vybrali "skutečné dárky". Za tuto sumu nakoupili darovací certifikát Zdravé dětství, 10 000 litrů pitné vody, Boj se suchem.

Žáci 7. třídy se rozhodli, že se stanou ,,Dobrými anděly" a pošlou peněžní příspěvek stejnojmenné nadaci, která pomáhá překlenout vážnou životní situaci rodinám, kde někdo trpí vážným onemocněním. Ve třídě žáci uspořádali dobrovolnou sbírku a na konto Dobrého anděla poslali 2 300 Kč, které pomohou dvěma rodinám v jejich nelehké situaci. Přejeme všem hodně zdraví a doufáme, že ,,Dobrých andělů" bude mezi námi čím dál víc. 

Děkujeme všem dětem i rodičům za příspěvky a věříme, že tyto skutečné dárky udělají svým příjemcům minimálně takovou radost, jako udělaly žákům díky pocitu vykonání dobrého skutku.