Technický kroužek

06.04.2023

Žáci se zájmem o techniku navštěvovali od října do března technický kroužek, který ve spolupráci s firmou Žďas a.s. organizovala Vyšší odborná škola a Střední škola průmyslová Žďár nad Sázavou. Kroužek se konal v dílnách střední školy na pracovišti Strojírenská pod vedením mistrů odborného výcviku. Náplní kroužku bylo Zpracování dřeva a 3D tisk, Elektronika, pneumatika a hydraulika. Chlapci získali praktické dovednosti při zpracování dřeva, přiblížili si jednoduché způsoby zapojování elektrických součástek, atd. Technický kroužek se všem líbil, svou náplní byl velmi zajímavý, tvořivý a velkým přínosem k získání větší zručnosti chlapců. Všichni se těší na jeho pokračování i v dalším školním roce. (foto)