Starší články 

Dne 12. září čekala na žáky 4. ročníku první návštěva dopravního hřiště ve Žďáru nad Sázavou. První část návštěvy byla teoretická. Žáci se seznámili s povinnou výbavou kola, dopravními značkami a základními pravidly silničního provozu. Po svačině čekala na žáky část druhá a pro většinu také část zábavnější. Po správném nastavení přilby a seznámení...

Naše škola se zapojila do projektu s názvem Průša pro školy, kdy nám firma Prusa Research zapůjčila 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S+. Cílem projektu bylo do tří měsíců navrhnout, vymodelovat a pak vytisknout na 3D tiskárně učební pomůcku a poskytnout ji do platformy výukových materiálů. Do projektu jsme se pustili s loňskými žáky 8. třídy, kteří...

V minulém školním roce měli žáci naší školy možnost si několikrát do roka objednat knihy z Dětského knižního klubu Grada za výhodné ceny a tím se zapojit do soutěže Knihomágové. Cílem soutěže je podpořit v dětech zájem o knížky, probudit v nich lásku ke čtení, naučit je rozumět textu a pomáhat rozvíjet jejich fantazii. Za aktivní přístup v této...

Ve čtvrtek 1. září se v kulturním domě uskutečnilo slavnostní zahájení nového školního roku za účasti žáků celé školy, řady rodičů a hostů včetně pana starosty a členů Školské rady. Paní ředitelka představila celý učitelský sbor a seznámila přítomné s hlavními body a cíli, které jsou plánované na tento školní rok. Pak následovalo představení a...