Starší články

V úterý 17. května se žáci 7. třídy vydali do Žďáru nad Sázavou, aby navštívili některé jeho kulturní památky. Z nádraží se vydali pěšky, jejich cesta vedla přes park Farská humna, pokračovali po cyklistické stezce podél řeky Sázavy, po hrázi Bránského rybníka a došli do zámku, kde měli zajištěnou prohlídku s průvodcem Po stopách Santiniho. V...

Dne 17. května proběhla 2. lekce výuky na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou. V první části si čtvrťáci zopakovali pravidla silničního provozu, procvičovali zvláště různé situace na křižovatkách. V druhé části si svoje znalosti ověřili v testech. Test obsahoval 20 otázek. Ti, kteří chtěli získat řidičské průkazy, museli dosáhnout minimálně 15...

V pátek 13. května byl pro žáky 6. - 9. třídy uspořádán Školní turnaj ve florbalu. Své síly poměřily celkem čtyři družstva, jejichž výkony byly velmi vyrovnané. Vítězem školního turnaje se stal tým ve složení K. Král, J. Klíma, Š. Šorf a M. Pokorný. Gratulujeme. Pochvala patří, ale i dalším florbalistům za jejich bojovnost a sportovní nasazení. (...

Ve čtvrtek 12. května žáci 8. a 9. třídy podnikli exkurzi do Třebíče, města památek UNESCO. Nejdříve navštívili ekotechnické centrum Alternátor. Součástí programu byla exkurze do Teplárny ZÁPAD, kde byli žáci seznámeni s chodem teplárny využívající biomasu - dřevní štěpku. Další částí byl v multimediálním sále pořad zaměřený na Vesmír. Díky...

V úterý 10. května se chlapci z 6. - 9. třídy zúčastnili turnaje v minifotbalu, který se konal na hřišti s umělým povrchem na fotbalovém stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Turnaje se zúčastnilo celkem 7 týmů, kromě Bohdalova ještě základní školy z Velké Losenice, Herálce, Svratky a 3 žďárské základní školy (ZŠ Palachova, ZŠ Švermova a 2. ZŠ). V...

Výroba mýdel

06.05.2022

V rámci pracovních činností žáci 1. a 4. třídy vyrobili mýdla z materiálu, který škola získala v rámci polytechnického vzdělávání a řemesel projektu MP II ORP Žďár nad Sázavou. Výroba děti bavila zejména proto, že je mají připravené jako dárek pro své maminky ke Dni matek. Součástí byla i krabička na mýdlo, kterou si děti ozdobily. (foto)

Ve dnech 3. - 6. května se žáci 8. třídy zapojili do testování znalostí společnosti SCIO s názvem Trénink na příjímací zkoušky. Testy byly připraveny podle přijímacích testů Cermat. Žáci se seznámili s tématy a typy jednotlivých úloh a on-line testováním ověřili své znalosti z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.

Ve středu 11. května budou členové žákovského parlamentu v ranních hodinách ve škole, před budovou mateřské školy a na městečku prodávat za 20 Kč kytičky, kterými lze ozdobit oblečení nebo tašku. Pokud chcete do sbírky na podporu výzkumu rakoviny a zlepšení kvality života onkologických pacientů přispět, prosíme dejte svému dítěti výše uvedenou...

V pátek 29. dubna proběhla na školním hřišti Čarodějnická hra. Žáci 1. stupně hledali a plnili úkoly, aby se pak v tajence dozvěděli jméno čarodějnice. Za splněné úkoly a odhalení jména čekal na každou třídu poklad a čarodějnické průkazy pro všechny úspěšné hráče. (foto)

Ve čtvrtek 28. dubna se ve Žďáře nad Sázavou uskutečnilo okresní kolo ve šplhu na tyči, do kterého postoupili nejlepší sportovci ve šplhu z okrskových kol. Naši školu výborně reprezentoval žák 3. třídy Tobiáš Klíma, který ve své kategorii vybojoval krásné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy. (foto)